Shop Mobile More Submit  Join Login
FIRST THE ENGLISH VERSION
DAARNA DE NEDERLANDSE VERSIE

Californication

"Hardcore soft porn... […] It's the edge of the world and all of Western civilization... […] Dream of Californication..."
- Red Hot Chili Peppers, Californication

The luxurious snobbery of the shopping malls; the isolation of man amidst the plethora of perfect consumption objects and man becoming a perfectable consumption object full-time himself; the generalized and collectively enjoyed stupidity and childishness of television and consumption; the total apathetic immersion in spectacle; the wildgrowth of screens; the triumph of surface over depth (Baudrillard); the superficial appearance of happiness projected worldwide on all screens by the American "stars:" I am fascinated by these phenomena.

Today we believe wholeheartedly in the meaningfulness of communication, while the cult of the screen offers only a collection of seductive nonsense. The same holds true for the art of our time (and possibly of all times): art is experimental spectacle which only makes sense as seduction - in any case, today's artists are seducers at their best and deceivers at their worst (but then, who's to say where the fine line between seduction and deception is to be drawn?). The same holds true for the "relationship:" we believe, albeit ever less passionately, in the meaningfulness of the relationship and of sex - while nobody should doubt for a second that everything here is hinged on nonsensical sensuality and selfish pleasure.

All things considered, what passes for "femininity" these days is only superficiality. To us woman fascinates only as spectacle, as photography, as image, as advertisement, as pornography - but the entire internet is full of seductive images, so what surplus value is there to unveil from the brainwashed women of the West? Pornographic fascination of radical superficiality, pornographic terror of microscopic perfection: the snobbish and elitist pampering culture of Elle and Cosmopolitan and fashion and high heels and skin care and sun bathing and make-up and nail polish and perfume and jewelry and diet and fitness: thàt is what our society prescribes to achieve seduction (we continue to drool collectively over the brain-dead Barbie doll with her tight baby-smooth skin, bleached smile and perfect manicure). The envisioned result of this extreme and sickening narcissism is simply an empty, purely visual fetishistic fascination - yes, that is "womanhood" for us today: a disenchanted and demystified but purified and spectacular exterior, of which the interior is irrelevant.
My sister had bulimia for years, and possibly still does, but my mother refuses to believe that she's still throwing up and is now calling it anorexia. My sister was clearly sickened by the dulling which she swallowed from birth as the ultimate recipe for happiness.

On closer consideration then, art, which is dared and dedicated to art-ifice and experiment, can be much more interesting than the body of women - than the body of "woman" - which is much more common, much more tautological, much more "natural." For what remains today of the power of seduction of a body that has been rendered transparent by hyper-visibility, a body that you have seen and watched a thousand times from every angle, over-lit and disenchanted in its naked reality?Californication

"Hardcore soft porn... […] It's the edge of the world and all of Western civilization... […] Dream of Californication..."
- Red Hot Chili Peppers, Californication

Het luxueuze snobisme van de winkelcentra; de isolatie van het menselijk wezen temidden van de overvloed aan volmaakte consumptieobjecten en de mens die zelf fulltime een te perfectioneren consumptieobject wordt; de veralgemeende en collectief beleefde stompzinnigheid en kinderlijkheid van de televisie en de consumptie; de totale apathische immersie in het spektakel; de woekering van schermen; de triomf van het oppervlak over de diepte (Baudrillard); de oppervlakkige verschijningen van het geluk wereldwijd op alle schermen geprojecteerd door de Amerikaanse "sterren:" deze fenomenen fascineren mij.

Wij geloven vandaag met volle overtuiging in de zinvolheid van de communicatie, terwijl de cultus van het scherm slechts een verzameling van verleidelijke onzin biedt. Hetzelfde geldt voor de kunst van vandaag (en mogelijk van alle tijden): kunst is experimenteel spektakel dat slechts zin heeft als verleiding - in ieder geval, de kunstenaars van vandaag zijn verleiders in het beste en bedriegers in het slechtste geval (maar wie zal zeggen waar de dunne grens tussen verleiding en bedrog precies te vinden is?). Hetzelfde geldt voor de "relatie:" wij geloven vandaag, zij het alsmaar minder hartstochtelijk, in de zinvolheid van de relatie en de seks - terwijl niemand eraan hoeft te twijfelen dat alles daar draait om onzinnige sensualiteit en egoïstisch genot.

Wat vandaag doorgaat voor "vrouwelijkheid" is alles wel beschouwd slechts oppervlakkigheid. De vrouw fascineert ons enkel als spektakel, als fotografie, als beeld, als reclame, als pornografie - maar het hele internet staat vol met verleidelijke afbeeldingen, dus wat valt er dan nog aan meerwaarde te ontsluieren aan de gehersenspoelde Westerse vrouwen van vandaag? Pornografische fascinatie van de radicale oppervlakkigheid, pornografische terreur van de microscopische perfectie: de snobistische en elitaire verzorgingscultuur van Elle en Libelle en mode en hoge hakken en huidverzorging en zonnebanken en make-up en nagellak en parfum en juwelen en dieet en fitness: dàt is wat onze maatschappij voorschrijft om toe te treden tot het rijk van de verleiding (we blijven met z'n allen de hersenloze Barbiepop met de strak gespoten babyhuid, de gebleekte glimlach en de onberispelijke manicure bekwijlen). Het beoogde resultaat van dit extreme, tot in het ziekelijke doorgedreven narcisme is uiteindelijk slechts een lege, puur visuele fetisjistische fascinatie - ja, dat is "vrouwelijkheid" vandaag voor ons: een onttoverde en mysterieloze maar gezuiverde en spectaculaire buitenkant, waarvan de inhoud onbelangrijk is.
Mijn zus had lange tijd boulimie, en heeft dat mogelijk nog steeds, maar mijn moeder wil niet geloven dat ze nog overgeeft en noemt het nu anorexia. Mijn zus is duidelijk ziek geworden van de vertrutting die ze van kleins af aan heeft geslikt als hét recept voor geluk.

Dan kan de kunst, die gewaagd en gewijd is aan het kunst-matige en het experimentele, bij nadere beschouwing stukken interessanter zijn dan het lichaam van vrouwen - dan het lichaam van "de vrouw" - dat veel "natuurlijker" want veel veelvoorkomender en derhalve veel tautologischer is. Want wat blijft er vandaag nog over van de verleidingskracht van een lichaam dat transparant is gemaakt door hyperzichtbaarheid, een lichaam dat je al duizendmaal vanuit elke hoek hebt gezien en bekeken, overbelicht en ontluisterd in zijn naakte realiteit?
doolhoofd by doolhoofd
Add a Comment:
 
:icondh000-rabotnik:
DH000-RABOTNIK Featured By Owner Jan 13, 2016  Hobbyist General Artist
It happened to me. Being that I was made to advertise a corporation, I was the only one who got the eyelids, the cheeks, the concave torso, the pink waist-garment and the like.
Reply
:iconkaizenkitty:
KaizenKitty Featured By Owner Dec 11, 2015  Student Writer
it is a pity that the world is so dark and that that makes some people so bitter
Reply
:icondoolhoofd:
doolhoofd Featured By Owner Dec 11, 2015
It's a sad, sad planet...
Reply
:iconkaizenkitty:
KaizenKitty Featured By Owner Dec 12, 2015  Student Writer
if you choose to see it that way
Reply
:icondoolhoofd:
doolhoofd Featured By Owner Dec 13, 2015
Either way, belief is not a matter of choice. You can choose to believe in Santa Claus all you want, but that won't make him real.
Reply
:icondh000-rabotnik:
DH000-RABOTNIK Featured By Owner Jan 13, 2016  Hobbyist General Artist
Does he need to be real to warrant happiness and wellbeing? I'd rather make my own gifts.
Reply
:iconkaizenkitty:
KaizenKitty Featured By Owner Dec 13, 2015  Student Writer
But it will make him real to you -- some people choose to believe in God; and God is very real for them :shrug: no matter what science says.
Reply
:icondoolhoofd:
doolhoofd Featured By Owner Jan 9, 2016
Christmas  by doolhoofd
Reply
:icondoolhoofd:
doolhoofd Featured By Owner Dec 12, 2015
Ik trek mijn conclusies uit wat ik zie, meer niet.
Reply
:iconkaizenkitty:
KaizenKitty Featured By Owner Dec 13, 2015  Student Writer
:nod:
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

Literature by GoreBeeCormick


More from DeviantArtDetails

Submitted on
October 30, 2013
Thumb

Stats

Views
1,185
Favourites
12 (who?)
Comments
11

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×